آی سی  { integrated circuit) ic)  }یا مدار مجتمع ، مجموعه ای است از مدارات الکترونیکی
 که روی قطعه کوچکی از نیمه هادی‌ها قرار گرفته اند.

حاصل ترکیب این مجموعه، مدار‌هایی کوچکتر، سریع تر و ارزانتر از مدارهای ساخته شده با اجزای الکترونیکی مجزا است.

مدارات الکتریکی از المان‌هایی مانند مقاومت، سلف، خازن و ترانزیستور تشکیل می شوند.

در ساخت مدارهای مجتمع، طراحی و ساخت ترانزیستور ساده تر از باقی المان‌های مداری است.

در نتیجه، تلاش بر این است که کل اجزای مدارهای مجتمع را ترانزیستورها تشکیل دهند.

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از ريال تا ريال
[بدون محصول]