دیود چیست ؟

در طراحی مدارهای الکترونیک  گاهی اوقات نیاز هست که یکسو سازی انجام گیرد بدین معنی که جریان الکتریسیته فقط از یک سمت اجازه عبور داشته باشد . اینکار توسط دیود ها انجام میشود تقریبا میتوان گفت بعد از مقاومت ها یکی از پر مصرف ترین المان ها در مدارات الکترونیکی دیود ها هستند 

دیود ها در حالت کلی به سه دسته اصلی  تقسیم میشوند :

الف - دیودهای سیگنال (Signal) که برای آشکار سازی در رادیو بکار می روند و جریانی در حد میلی آمپر از خود عبور می دهند.

ب - دیودهای یکسوکننده (Rectifiers) که برای یکسوسازی جریانهای متناوب بکاربرده می شوند و توانایی عبور جریانهای زیاد را دارند .

دیود های زنر (Zener) که برای تثبیت ولتاژ از آنها استفاده می شود. 

 

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از ريال تا ريال